Stare Powązki

„Gdy gaśnie pa­mięć ludzka, da­lej mówią kamienie” – Kardynał Stefan Wyszyński

Warszawskie Stare Powązki, choć położone są w granicach miasta, wydają się być enklawą, zupełnie inną rzeczywistością – miastem umarłych. Obszar 43 hektarów, kryjący wiele tajemnic, miejsce – choć bardzo ciche i nostalgiczne, pełne gwaru i niepowtarzalnych historii. Cmentarz Powązkowski został założony 4 listopada 1790 roku, na działce podarowanej przez rodzinę Starosty klonowskiego Melchiora Szymanowskiego. Poświęcono go 20 maja 1792 roku i początkowo zajmował powierzchnię ok. 2-2,5 ha. W 1792 roku ukończono budowę kościoła św. Karola Boromeusza, ufundowanego przez duchowieństwo warszawskie, zaprojektowanego przez Domenico Merliniego. Wśród około 1 miliona osób, pochowanych jest bardzo wielu znanych i zasłużonych Polaków Polek, w tym żołnierze powstań narodowych od Insurekcji Kościuszkowskiej do Powstania Warszawskiego.

Podczas zwiedzania Cmentarza Powązkowskiego odwiedzimy, w jego najstarszej części groby aktorów, artystów, pisarzy, muzyków, architektów, przemysłowców, ludzi zasłużonych dla Warszawy oraz Polski. Zobaczymy wybitne przykłady rzeźb nagrobnych, będące wyrazem myśli architektów, tworzących pomniki ku pamięci ludzi, którzy odeszli. W trakcie spaceru po największej warszawskiej nekropolii przybliżę Państwu część tej ogromnej historii, ukrytej w kamieniach.

Czas zwiedzania – 2 -3  godziny – cena  – 400 PLN